Co jsou to požární ucpávky? Nezapomeňte na jejich kontrolu!

požární ucpávky

Slyšeli jste už někdy pojem požární ucpávka? Taková ucpávka může přitom zachránit zdraví zaměstnanců, nebo dokonce jejich život. Co jsou požární ucpávky? A jste si jistí, že je máte v pořádku?

Co jsou požární ucpávky?

Jednoduše řečeno, požární ucpávky zamezují šíření požáru do sousedních požárních úseků. Vyskytují se v místech, kde může být narušená celistvost požárně dělící konstrukce z důvodu postupu technologických rozvodů nebo jiných konstrukčních či stavebních prvků. Ucpávku najdeme nejčastěji u potrubních rozvodů vytápění, vodovodů, rozvodů kabelů a vodičů.

Kde jsou potřeba?

Jak už je zmíněno vše, požární ucpávky jsou potřebné všude, kde potrubí prochází přes konstrukce, jež nejsou zděné nebo betonové.

Přečtěte si také: Požární dveře a nejčastější chyby v jejich užívání.

Jaké povinnosti má majitel?

Každý majitel daného objektu musí zajistit pravidelné kontroly ucpávek. Právě požární ucpávka totiž může zamezit šíření kouře a jiných toxických látek mezi požárními úseky, a tím zachránit zdraví zaměstnanců či jejich život.

Přečtěte si také: Požárně bezpečnostní zařízení a jeho funkce

Požární odolnost stavby definuje norma ČSN EN 13501, která stanoví, že prostupy rozvodů instalací požárně dělicími konstrukcemi ucpávky těsní tak, aby se zamezilo šíření požáru po daných rozvodech a prostupech.

Pravidelné kontroly

Požární ucpávka je brána jako požárně bezpečnostní zařízení pro omezení šíření požáru, a tudíž je nutné provádět její pravidelné kontroly. Kontrola ucpávek a jejich provozuschopnosti by měla proběhout alespoň jedenkrát ročně. Revizi by měla provést oprávněná osoba a měla by následně vystavit protokol o kontrole požárních ucpávek.

S EXTÉRIÍ se kontrol bát nemusíte!

Obraťte se na společnost EXTÉRIA a nechte vedení BOZP a PO dokumentace na profesionálech! Garantujeme 100% úspěšnost během zástupu na kontrolách ze strany státních kontrolních úřadů! Kontaktujte EXTÉRII dříve, než bude pozdě na tel. čísle +420 720 023 709 a vše ostatní už nechte na profesionálech.