Víte, jak vyplnit záznam o úrazu?

záznam o úrazu

Jako zaměstnavatel se možná setkáte s pracovním úrazem. Tato situace je nepříjemná pro obě strany, proto je primární dodržování zásad prevence, aby k ní ani vůbec nedošlo. Pokud přes to k úrazu dojde, je nutné vědět, jak správně vyplnit záznam o úrazu, abyste si nepřivodili další komplikace.

Kdy je nutné záznam vyplnit?

Jakýkoliv pracovní úraz je třeba bezodkladně zaznamenat do knihy úrazů a vyhotovit záznam o úrazu. Pokud se jedná o vážnější úraz, který způsobí pracovní neschopnost na více než 3 dny, je nutné odeslání záznamu i na OIP. Dále odešlete záznam tak na příslušnou zdravotní pojišťovnu poraněného zaměstnance. V případě, že se jedná o smrtelný úraz, záznam odešlete nejpozději do pátého dne od úrazu.

Co vše zapsat do záznamu?

Vyplňování všelijakých záznamů a protokolů vám může připadat zbytečně složité. Důležité přitom je, abyste se zkrátka drželi faktů a toho, co se stalo. Přesně popíšete co, jak, kdy, kde a komu se stalo, co této události předcházelo, co bylo příčinou a jaké jsou následky. Popište také, která část těla je zraněná, jakým způsobem a případně, jak byla na místě ošetřená.

Přečtěte si také: Jaké jsou podmínky odškodnění pracovního úrazu?

Vyplníte také informace o zaměstnavateli a místě, kde k úrazu došlo. Poté samozřejmě také všechny údaje o zaměstnanci, včetně pracovního zařazení, druhu vykonávané práce, a podobně.

Aby k úrazu ani nedošlo…

Ideální variantou samozřejmě je, aby k úrazu ani nedošlo. Pracovním úrazům můžete zamezit pomocí dodržování zásad BOZP a PO a pravidelných školení. Zaměstnavatel by měl také zaměstnance neustále informovat a kontrolovat v rámci oblasti BOZP. Těmito postupy se dá zamezit vzniku úrazů, ale i nemocí z povolání.