Co nás čeká v roce 2023? Na jaké novinky se připravit?

novinky

Každý rok přináší legislativní změny i v oblasti BOZP a PO. Minulý rok se jednalo o zásadní změny a novelizace zákonů. Jaké novinky nás čekají v roce 2023 v oblasti bezpečnosti práce?

Home office a jeho podmínky

Hned na počátku roku 2023 by mělo dojít k novele zákoníku práce. Měly by se řešit především podmínky pro výkon práce z domova (tzv. home office) a práce na dálku.

V rámci práce na dálku se jedná o výkon práce z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele. Podle nového návrhu bude muset dohoda o práci na dálku obsahovat také způsob zajištění BOZP zaměstnavatelem. V případě pracovního úrazu má mít zaměstnavatel možnost zkontrolovat místo i  bližší podmínky pracovní doby.

Přečtěte si také: Home office a BOZP. Roli hraje důvěra.

Elektrická zařízení

Další novinky by se měly provádět v rozsahu „revidovaných“ elektrických zařízení. Došlo by ke zrušení nadbytečných povinných revizí elektroinstalací, spotřebičů, rozvodů a dalších zařízení.

Přečtěte si také: Provádění revizí elektrických zařízení.

Novinky v zákonu o požární ochraně

Od 1. července 2023 vstoupí v účinnost změna zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, která s sebou přináší mnoho novinek zejména v oblasti sociálních služeb a kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti.

První změna se týká právě sociálních služeb. Ty budou muset být vybavené elektrickou požární signalizací (pokud je ubytovací kapacita zařízení nad 52 osob). Pokud je ubytovací kapacity menší, musí být v zařízení umístěná autonomní detekce a signalizace.

Zajistěte bezpečné pracoviště pro své zaměstnance

Nedělejte chybu jako řada podnikatelů před vámi a mějte v pořádku vedenou BOZP a PO na vašem pracovišti. Obraťte se na firmu EXTÉRIA, která vám s tím pomůže. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 a vše ostatní už nechte na nás.