Sexuální obtěžování na pracovišti? Jak ho řešit?

sexuální obtěžování

Sexuální obtěžování nebo nátlak na pracovišti rozhodně není ojedinělou záležitostí. Průzkum Univerzity Palackého z roku 2015 ukázal, že více než 12 % pracujících se na pracovišti setkávají se šikanou či obtěžováním.

Pokud jde o sexuální obtěžování, pak čísla ukazují, že 13 % žen zažilo sexuální nátlak či obtěžování na pracovišti.

Co je bráno za sexuální obtěžování?

Obecně se rozumí, že sexuální obtěžování je jakékoliv nežádoucí či urážlivé jednání, které má sexuální podtext. Zejména, pokud se opakuje, nebo je závažné, může mít negativní dopad na psychiku pracujícího.

Toto obtěžování může být slovní, písemné, ale i fyzické. Může nastat na všech úrovních v zaměstnání a neměli byste mu jen nečinně přihlížet.

Svědci

Právě osoby, které přihlížejí, či vědí o sexuálním obtežování na daném pracovišti, hrají velmi důležitou roli v řešení problému. Především by vždy měli takové jednání nahlásit, aby o něm vedení vědělo. Samotná oběť totiž může mít obavy z dopadů, které ji postihnou, když obtěžování nahlásí.

Oběť

Pokud se na vás někdo dopouští obtěžování, tedy nechtěné jednání, které ve vás vyvolává negativní pocity a má sexuální podtext, zkuste vyhledat podporu a pomoc. Zajděte za někým, komu věříte a můžete se mu svěřit. V mnoha firmách jsou již přímo osoby, které se zabývají řešením těchto problémů.

Přečtěte si také: Práva těhotných zaměstnankyň

Jak s tím vším souvisí BOZP?

Zástupci BOZP ve firmě či jiné organizaci mohou pomoci zaměstnavatelům s přípravou preventivních opatření proti sexuálním incidentům, ale také zásad a postupů aplikovatelných při zjištění sexuálního obtěžování na pracovišti.

Zaměstnancům, kteří zažívají nebo jsou svědky sexuálního obtěžování, mohou zástupci BOZP nebo odborů pomoci s psychickou podporou, nahlášením a vyšetřením incidentu. Aby však nedošlo ke střetu zájmů, stejný zástupce by neměl podporovat obě zúčastněné strany.