Práva těhotných zaměstnankyň

práva těhotných zaměstnankyň

Nejen, že zaměstnankyně zpravidla nějakou dobu otálejí, než oznámí svůj stav zaměstnavateli, ale často chtějí zůstat v zaměstnání co nejdelší dobu. Právě v těhotenství má k nim ovšem zaměstnavatel několik povinností a ony naopak určitá specifická práva.

Dva základní předpisy upravující práce, které mohou těhotné ženy vykonávat:

  • Zákoník práce, konkrétně zákon č. 262/2006 Sb.dle něj těhotné ženy nesmí vykonávat práce ohrožující jejich mateřství, či práce, ke kterým není daná žena dle lékařského posudku zdravotně způsobilá.
  • Vyhláška č. 180/2015 Sb., informuje „o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích).“

Pokud je tedy zaměstnavateli těhotenství zaměstnankyně známo, má několik povinností. V případě vystavení rizikům ohrožujícím těhotenství (tím i přímo plod) této zaměstnankyně během výkonu své práce musí o této skutečnosti nastávající matku informovat.

Přečtěte si také: Muskuloskeletální poruchy: jak jim předcházet?

Dále například zakazuje práci těhotných zaměstnankyní přesčas. Upravuje se také vysílání těhotných žen na služební cesty mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště, to je například možné jen s jejich souhlasem. Požádá-li zaměstnankyně pracující v noci o zařazení na denní práci, je zaměstnavatel povinný vyhovět její žádosti vyhovět.

Nastavte si interní předpisy a komunikujte je

Kromě legislativních předpisů je také vhodné zřídit vlastní interní směrnice. Ty se budou danou problematikou zaobírat a budou podobné situace upravovat přímo v dané společnosti. S těmito směrnicemi je nutné samozřejmě obeznámení i dané zaměstnankyně, které se týkají.

Vedení BOZP nemusí být chaos, jsme tu pro vás!

Za porušení povinností BOZP a vyhlášky o zakázaných pracích může zaměstnavatel při kontrole dostat pokutu až do výše 1 milion korun. Obraťte se na společnost EXTÉRIA a peníze investujte raději do inovací než zbytečných pokut. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 a vše ostatní už nechte na nás.