Co patří mezi nejčastější příčiny vzniku požárů?

Požár

Statistiky hasičů mluví jasně. Za vznikem požárů stojí nejčastěji lidský faktor, který mnohdy napáchá obrovské škody nejen na majetku, ale také na životech. Jaké další příčiny vzniku požárů se řadí k těm nejčastějším?

Nedbalost a neopatrnost

Kouření, používání otevřeného ohně, manipulace se žhavým popelem, zanedbání či nedodržení bezpečnostních předpisů. To vše patří k nejčastějším příčinám vzniku požárů v důsledku nedbalosti, přičemž ze všech výrazně dominuje právě kouření. Kvůli těmto příčinám dochází k vysokým škodám, zraněním či dokonce k úmrtí osob.

Technické závady

Druhou nejčastější příčinou požárů jsou technické závady, vady materiálů, tření, přehřátí zařízení, cizí předmět ve stroji apod. K technickým závadám se často řadí také požáry elektroinstalace, elektrických zařízení a instalací ve vozidlech.

Úmyslné založení požáru

Žhářství je závažným trestným činem, přesto se podle statistik Hasičského záchranného sboru České republiky jedná o třetí nejčastější příčinu vzniku požáru.

Zanedbání údržby komínu

Příčinou vzniku požáru bývá často také vznícení usazených sazí v komíně, což je důsledkem zanedbání údržby komínu ze strany majitele dané nemovitosti. Tím se majitel dopouští porušení předpisů požární ochrany a ohrožuje tím nejen majetek a své zdraví, ale také zdraví svých blízkých. Mezi další příčiny vzniku požárů patří nevhodná konstrukce komínu či nevhodný odvod spalin.

Špatný stav topidla

Další častou příčinou požárů jsou špatný technický stav používaného topidla, technická závada nebo jeho nesprávné umístění například u hořlavého materiálu, který se snadno vznítí a požár se pak rychle šíří dál.