Zaměstnanci a OOPP. Jak je přimět k používání ochranných prostředků?

Přilba

Donutit zaměstnance používat osobní ochranné pracovní prostředky je jako boj s větrnými mlýny. Řada z nich totiž přidělené OOPP stále odmítá. Pracovníci se nejčastěji vymlouvají na to, že přidělené OOPP jsou nepohodlné, omezují je v práci a někdy jsou podle nich dokonce zcela zbytečné. Přitom právě ochranné pracovní prostředky dokážou zaměstnance uchránit před případným pracovním úrazem či dokonce smrtelným zraněním.

Podle legislativních nařízení musí každý zaměstnavatel poskytnout svým zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP). Maximální ochrana zdraví a životů zaměstnanců a snaha předcházet jakýmkoliv pracovním úrazům by totiž měla být pro každého zaměstnavatele prioritou číslo jedna. Podle zákoníku práce je však také zaměstnanec povinen dbát o svou bezpečnost a bezpečnost a zdraví ostatních osob na pracovišti. Z toho jasně vyplývá, že i pracovník musí dodržovat předpisy a nařízení, které se vztahují k BOZP a PO. Ochranné pomůcky je tedy povinen používat.

Aby zaměstnavatel přiměl své zaměstnance OOPP na pracovišti používat, měl by jim poskytnout co nejkvalitnější a nejpohodlnější ochranné pracovní prostředky, které pracovníky nebudou omezovat při jejich práci. Ovšem pokud i přesto zaměstnanci odmítnou OOPP používat, může zaměstnavatel přistoupit k udělení restrikcí za porušování pracovních povinností. Zaměstnanec se totiž odmítnutím používat OOPP stává nezpůsobilým k výkonu své práce. Pak už záleží pouze na zaměstnavateli, jaká mimořádná patření či sankce problémovým zaměstnancům udělí.