Co všechno je třeba dodržet v rámci bezpečnosti práce při svařování

BOZP při svařování

Svařování je součástí mnoha povolání a využívá se v různých oborech, jako je strojírenství, stavebnictví, ale i služby. Ačkoliv se jedná o efektivní a funkční metodu, existují zde také specifická rizika pro zaměstnance. Jak by měla vypadat bezpečnost práce při svařování?

Můžete svařovat plamenem nebo elektrickým obloukem a pro oba typy existují bezpečnostní rizika, kterým byste se určitě měli vyhnout.

Přípravu nepodceňujte

Už před samotným svařováním je nutné prohlédnout dané pracoviště a zajisti, aby se zde nevyskytovaly například hořlavé látky či jiné materiály. Dalším krokem je zajištění osobních ochranných pracovních pomůcek, které chrání zaměstnance při sváření. Tyto pomůcky nesmí být znečištěné olejem či tukem.

Nezapomínejte ani na případné ohrožení jiných osob, které se mohou v té době v prostoru pohybovat, proto zajistěte rozestavění zástěn proti záření a teplu.

Co zaměstnancům hrozí při svařování?

Rizikových faktorů u svařování nalezneme mnoho, například riziko popálení, úrazu elektrickým proudem, působení škodlivin, záření, hluk a další. Právě používání OOPP snižuje riziko vzniku úrazu, proto tuto zásadu nepodceňujte.

Přečtěte si také: Co hrozí v případě, že nejsou používány OOPP?

Svářečský průkaz

Pro manipulaci se svářečským zařízením je nutné, aby zaměstnanci prošli školením v základním kurzu svařování a vykonali příslušnou zkoušku. Na konci tohoto kuru získají svářečský průkaz, který prokazuje odbornou kvalifikaci zaměstnance. K přezkoušení dochází každé dva roky.

Pracoviště

Kromě bezpečnostních postupů musí zaměstnavatel zařídit, aby byl i daný prostor zajištěn pro bezpečné svařování. Podlaha tohoto pracoviště musí být nehořlavá a odolná vůči mechanickému poškození. Dále musí být v místnosti možnost cirkulace vzduchu a větrání, ať už přirozené nebo nucené.

Přečtěte si také: Jak souvisí BOZP a kamery na pracovišti?

Mějte BOZP v pořádku!

Obraťte se na společnost EXTÉRIA a nechte vedení BOZP a PO dokumentace na profesionálech!

S námi se kontrol bát nemusíte!

Obraťte se na společnost EXTÉRIA a nechte vedení BOZP a PO dokumentace na profesionálech! Garantujeme 100% úspěšnost během zástupu na kontrolách ze strany státních kontrolních úřadů! Kontaktujte nás dříve, než bude pozdě na tel. čísle +420 720 023 709 a vše ostatní už nechte na nás.