Jak to bylo s nemocemi z povolání za rok 2022?

nemoci z povolání za rok 2022

Státní zdravotní ústav zveřejnil zprávu zabývající se nemocemi z povolání za rok 2022. Ve zprávě došel ústav k výsledkům, které ukazují, že nemoci z povolání oproti předchozím letům výrazně narostly. O kolik číslo vzrostlo? A jak se do statistiky promítlo onemocnění covid-19?

Dle zprávy Nemoci z povolání v České republice v roce 2022 došlo k rapidnímu nárůstu výskytu nemocí z povolání. Faktorem, který tento trend ovlivnil, je bezpochyby také výskyt covidu-19. V roce 2022 totiž stále pokračovalo hlášení této nemoci.

Covid-19 i přetěžování končetin

„Celkem bylo diagnostikováno 7439 profesionálních onemocnění u 6996 osob (5551 žen a 1445 mužů), z toho 7383 nemocí z povolání a 56 ohrožení nemocí z povolání.“ (zdroj)

Covid-19 je rychle a snadno přenosná nemoc, která zasáhla většinu zaměstnanců, a to mnohdy opakovaně. Vlivem nemoci poté jedinci trpěli mnohými trvalými následky. Až za touto nemocí se ve zprávě objevuje syndrom karpálního tunelu, který vzniká u povolání, která přetěžují končetiny monotónní a často opakovanou činností.

Zpráva také ukazuje, že nejvíce postižení byli nemocemi pracovníci zdravotní a sociální péče (celkem 6753 případů) a to vlivem přenosných onemocnění. Nejčastěji onemocněli zaměstnanci covidem-19. Ten hlásili dokonce v 5854 případech.

Kategorie prací

„Podle hygienických posudků vypracovaných Krajskými hygienickými stanicemi (KHS) nebo Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB) vzniklo celkem 1609, tj. 21,8 % nemocí z povolání při pracích, které byly šetřeny a následně zařazeny do rizikových kategorií 2R až 4. Při nerizikových pracích zařazených do kategorie 1 nebo 2 vzniklo celkem 4017, tj. 54,4 % nemocí z povolání.“ (zdroj)

Nejvíce nemocí přenosné či parazitární nemoci, a to v 92,3 % případů. Dalším původcem byly fyzikální faktory, nemoci postihující plíce nebo kožní nemoci.

Přečtěte si také: Nemoci z povolání: o co jde a kdo má nárok na odškodné

Statistika ukazuje celkový nárůst

Pokud bychom rok 2022 srovnali s rokem 2021, pak došlo k nárůstu počtu hlášených nemocí z povolání o 1396 případů, což rozhodně není zanedbatelné. Velké přičinění na tom měl právě zmiňovaný covid-19.