Hluk na pracovišti. Už 85 decibelů poškozuje váš sluch

Sluchátka

Podle provedeného průzkumu trpí každý sedmý člověk nedoslýchavostí. V Evropě je dokonce ztráta sluchu jednou z nejčastějších nemocí z povolání. Hranice bezpečného hluku má intenzitu 80 decibelů 8 hodin denně. Každé další tři decibely zkracují tento čas o polovinu. Tedy zvuk o hlasitosti 83 decibelů zvládnete maximálně 4 hodiny denně, 86 dB pak už pouhé 2 hodiny denně. Dlouhodobé vystavování se hluku nad 85 dB může vést až ke ztrátě sluchu, nedoslýchavosti nebo vzniku trvalého pískání či šelestu v uších.

Podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, je zaměstnavatel povinný od 80 dB poskytnout zaměstnancům účinné ochranné pomůcky, jako jsou špunty do uší nebo mušlové chrániče sluchu (sluchátka). Od hlasitosti 85 dB je pak zaměstnavatel povinen nošení ochrany sluchu po zaměstnancích vyžadovat.

Zaměstnanci, kteří pracují v nadměrně hlučném prostředí, mají také právo na pravidelné bezpečnostní přestávky od hluku v tišším prostředí.

Jak zjistit hladinu hluku na vašem pracovišti?

Nainstalujte si na váš chytrý telefon aplikaci Hlukoměr nebo Zvukoměr. Ten by vám měl dát přibližnou představu o tom, kolik decibelů má prostředí, ve kterém trávíte sovu pracovní dobu. Pokud hladina hluku ukazuje vysoko nad 85 dB stabilně déle než několik minut, oslovte svého zaměstnavatele a požádejte ho o kontrolu hladiny decibelů. Pokud vás odbyde a nevyjde vám vstříc, máte ještě možnost obrátit se na orgán ochrany veřejného zdraví, kterou je místní Krajská hygienická stanice. Ta prostřednictvím správního řízení může zajistit, aby vaše firma hlukovou zátěž upravila tak, aby pro zaměstnance nepředstavovala nebezpečí poškození sluchu.