Životní prostředí na pracovišti ochrání vás i přírodu

Životní prostředí na pracovišti

Kromě bezpečnosti práce a požární ochrany musíte na pracovišti věnovat pozornost také životnímu prostředí, které s bezpečností úzce souvisí. Existují totiž určitá pravidla a legislativa, jejímž hlavním cílem je předcházení znečištění či poškození okolního prostředí. Tato oblast se týká všech společností i OSVČ, a proto vás s ní dnes alespoň stručně seznámíme.

Životní prostředí

Jak už jsme uvedli výše, hlavním důvodem, proč se na pracovišti tato oblast řeší, je ochrana před znečištěním či poškozením životního prostředí a přírodních zdrojů. Proto je nutné zaměřit se na různé faktory, které by mohli životní prostředí ohrožovat, a to například chemické látky či odpady.

Na co je potřeba dbát?

Existuje několik sekcí, na které byste se měli zaměřit. Je to například nakládání s chemickými látkami, tedy jejich značení, skladování a bezpečné používání, tak, aby nedošlo k jejich úniku do přírody.

Dalším důležitým bodem je řešení odpadů, tedy zpracování a kontrola metodiky nakládání s odpady, a to od jejich vytvoření, až po průběžnou evidenci a vyhotovení ročního hlášení o produkci.

Přečtěte si také: Jak se řeší mimořádná událost?

Nejlepším opatřením je prevence, která platí také u možných havárií, které by znamenaly poškození okolního životního prostředí či přírodních zdrojů. Mějte proto vypracované směrnice pro tuto oblast a dohlížejte na jejich důsledné dodržování. Součástí prevence závažných havárií by mělo být také vypracování seznamu chemických látek a jejich kategorizace.

Voda, půda a ovzduší

Součástí oblasti životního prostředí je samozřejmě ochrana vody, půdy i ovzduší. Na pracovišti tedy identifikujte potenciální zdroje znečištění ovzduší, vody a půdy, vypracujte metodiku pro omezení případných rizik a dbejte na kontrolu dodržování bezpečnostních pravidel.

Přečtěte si také: Bezpečnost práce u elektrikářů.