Ženy na pracovišti a jejich úrazovost – nová studie ukazuje přesná fakta

ženy na pracovišti a BOZP

Ženy tvoří na pracovištích velkou část, a tak se na ně dnes z pohledu BOZP podíváme zblízka. Státní úřad inspekce práce a Českého báňského úřadu zpracoval podrobnou studii se zaměřením na ženy a jejich úrazovost. Jak jsou na tom tedy ženy na pracovišti v kontextu bezpečnosti práce?

Ženy ve statistikách

V České republice bylo v roce 2018 zaměstnáno 2 342,9 tisíc žen. Z toho většina žen je v zaměstnaneckém vztahu a pouze 10 % působí jako OSVČ. Až 74 % podle Českého statistického úřadu pracuje ve službách, 24 % žen je v průmyslu a stavebnictví a pouhá 2 % pracují v zemědělství. Velká část žen pracuje také ve zdravotní a sociální péči, se kterou souvisí různá rizika a faktory, které mohou mít dopad na zdraví zaměstnankyň, a to i z dlouhodobého hlediska.

Přečtěte si také: Je vůbec možné dodržovat limity u manipulace s živými břemeny?

Úrazovost a pracovní neschopnost

Dle studie bylo spojeno s pracovní neschopností u žen, která trvala déle než 3 dny, až 11 408 úrazů. Nejvyšší četnost úrazů byla ve věkové kategorii 15-24 let, nejnižší naopak v kategorii 25-49 let.

Většinou se jednalo o lehké úrazy, přes to celkem 137 úrazů řadíme do kategorie závažných, a 7 dokonce smrtelných. Ve velké části případů se jednalo o nehody, které způsobil pád osoby. U každé věkové skupiny jsou příčiny úrazů jiné, převažují ale právě pády, či různé zakopnutí při chůzi a podobně. S rostoucím věkem také nabývají úrazy na závažnosti.

V letech 2012-2021 sledujeme dle statistik klesající tendenci v počtech úrazů.

Pokud vás zajímá více informací o ženách na pracovišti a jejich případné spokojenosti a pozici v BOZP, doporučujeme navštívení webu https://zivotapracezen.vubp.cz/.