Jak má správně postupovat škola v případě úrazu žáka?

Škola je povinna zajistit bezpečí dítěte nejen během bezprostředního pobytu na školní půdě během vyučování, ale také během školních výletů, akcí, na vycházce apod. Malé či větší úrazy jsou součástí života a nevyhneme se jim ani ve škole. Jaké jsou možnosti odškodnění a jak postupovat v případě vzniklého úrazu?

Nepodceňovat dokumentaci BOZP

Alfou a omegou je nejen ve školství správně vyhotovená, pravidelně aktualizovaná BOZP a PO dokumentace a ŘÁDNĚ proškolení nejen učitelé, ale především žáci. Zejména v hodinách se zvýšenou mírou rizika vzniku úrazu, jako je tělocvik, hodiny v laboratořích či jiných specializovaných učebnách by měla být bezpečnosti věnována náležitá péče. Žáci by měli být seznámeni jak v hodině pracovat s daným náčiním, o možných rizicích a prevenci proti jejich uskutečnění.

Vhodné sjednat pojištění

Děti jsou čilé bytosti, které rády objevují a zkoušejí nové věci. To se bohužel bez nějakého toho občasného úrazu neobejde, a i když se škola může snažit sebevíc, nikdy nebude zcela bez úrazů. V případě, že k úrazu opravdu dojde, je vhodné mít sjednanou pojistku v případě pokrytí výloh spojených s odškodněním, které škola v opačném případě je nucena platit ze svého. I v případě, že má pojistku sjednáno samotné dítě (žák), bude uplatněno pojistné dítěte i školy, která v takovém případě nese spoluúčast.

Příslušná legislativa

Úrazy ve škole a vše s nimi spojené se řídí § 391 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce. Toto platí jak pro základní, ale i střední, vyšší odborné a vysoké školy. Dále i pro konzervatoře a jazykové školy.

Jak postupovat v případě úrazu žáka?

  1. V případě zranění žáka, je nutné okamžitě a bezodkladně zajistit prohlídku u lékaře. Ten by měl žáka ošetřit a zhodnotit jeho stav a závažnost úrazu. Zároveň ihned vyplní tzv. hodnocení bolestného (dokument, ze kterého je následně stanovena výše odškodného).
  2. Z povinnosti škol vézt knihu úrazů, musí daná škola zpracovat hlášení o úrazu a odeslat ho na zdravotní pojišťovnu zraněného dítěte, následně i na Českou školní inspekci.
  3. Škola poté pojišťovně odesílá formulář hodnocení bolestného, vyhotovený ošetřujícím lékařem a který nesmí zapomenout daný rodič škole dodat.
  4. Následně dojde k odškodnění rodiče (resp. zraněného dítěte) pojišťovnou.

Ošetřete si toto v rámci BOZP dokumentace!

Nedělejte chybu jako řada podnikatelů před vámi a mějte v pořádku vedenou BOZP a PO na vašem pracovišti. Obraťte se na společnost EXTÉRIA, která vám s tím pomůže. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 a vše ostatní už nechte na nás.