Nejčastější zdravotní komplikace, na které je dobré se připravit i v práci

I během klidné práci v kanceláři se mohou projevit zdravotní problémy u vás či vašich kolegů. Proto by všichni zaměstnanci měli být pravidelně proškolování ohledně bezpečnosti a první pomoci, aby věděli, jak se v dané chvíli správně zachovat.

Nepovinné kurzy PP ale povinné školení BOZP a PO

Nejcennější jsou během kritických chvílích mnohdy vteřiny či zlomky vteřin. Rychlá a především správná rozhodnutí jsou tedy klíčová pro řešení takové situace. I když nejsou kurzy první pomoci pro zaměstnance povinné, jsou ovšem povinná pravidelná školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zkráceně BOZP) a požární ochrany (PO). Tato povinnost je pro zaměstnavatele dána zákoníkem práce a dalšími příslušnými zákony a předpisy.

Nejčastější zdravotní komplikace a jak postupovat

  1. Dušnost

Potíže s dýcháním mohou být způsobené astmatem, případně jinou plicní nemocí a je pravděpodobnější u lidí s oslabenou srdeční činností. Spouštěčem ale může být i psychická nerovnováha. Pokud člověk při nádechu vydává pískavé zvuky a není schopen říci celou větu na pár nádechů. V horších případech můžeme pozorovat promodrávání.

V takovém případě je nutné pomoci člověku s dušností zaujmout tzv. úlevovou polohu. V předklonu, v sedě se zapřenýma rukama. Důležité je NEPOKLÁDAT člověka s dušností do polohy vleže. Taková poloha, by v případě oslabení srdce, mohla zastavit krevní oběh! V úlevové poloze se snažíme sundat případný tísnivý oděv a v případě, že se stav nelepší, zavolat zdravotnickou záchrannou službu.

  1. Mdloby

Pokud některý z pracovníků v důsledku náhlé změny polohy těla, stresové situace nebo například nadměrně horkého a dusného klimatu ztratí vědomí a upadne do mdlob, je nutné zajistit jeho bezpečný pád, ideálně zachycením. Následně přivedeme do stabilizační polohy na zádech se zvednutýma nohama vzhůru. Pokud se do několika minut pracovník sám neprobere, je nutné zavolat lékařskou pomoc.

  1. Epileptický záchvat

Epileptický šok se vyznačuje svalovými křečemi, které způsobují napnutí celého těla. Může se objevit i pěna u úst, ve vážnějších případech i pomočení. V takovém případě je důležité zajistit, aby se postižený nezranil během probíhajících křečí, a musí tak dojít k odstranění nebezpečných věcí, případně nábytku z jeho dosahu. Pokud samotný záchvat trvá déle než 3 minuty, jedná se o pracovníkův první záchvat, případně se zranil, je nutné zavolat lékařskou pomoc.

Proveďte preventivní opatření

Vhodnou formou prevence je najmutí odborného školitele, který vysvětlí možná rizika, představí řešení zásadních kritických situací a zodpoví všechny případné dotazy.