Jak má vypadat úniková cesta?

úniková cesta

Úniková cesta slouží především k rychlému opuštění objektu v případě požáru. Má umožnit bezpečnou evakuaci osob z místa ohroženého ohněm. Každá úniková cesta tedy musí splňovat určitá pravidla, aby splnila svůj účel, kdyby došlo k nejhoršímu.

Co vše spadá do únikových cest?

Za únikovou cestu považujeme rampy, eskalátory a evakuační výtahy.

Mohlo by vás také zajímat: Požárně bezpečnostní zařízení a jeho funkce.

Samotné únikové cesty můžeme ještě rozdělit na:

a) Chráněné únikové cesty

Jedná se o trvale volnou komunikace, která vede k východu a tvoří samostatný požární úsek, jenž je chráněn proti požáru požárně dělícími konstrukcemi. K těmto cestám můžeme řadit také schodiště či pavlače, pokud jsou odděleny od vnitřních prostor obvodovými stěnami z nehořlavých hmot.

b) Nechráněná úniková cesta

Nechráněná úniková cesta je pak trvalé volná komunikace, která ovšem nemusí být od ostatních prostor oddělená stavebními konstrukcemi.

Řádné označení

Součástí únikové cesty jsou také značení. Zřetelně musí být označené únikové východy, evakuační výtahy a směry úniku osob (zejména tam, kde dochází ke změně směru úniku, nebo se cesty kříží). Nezapomeňte ani na dostatečné osvětlení. Každá úniková cesta by měla být opatřená nouzovým osvětlením, které bude svítit i v případě výpadku hlavního zdroje energie.

Přečtěte si také: K čemu slouží nouzové osvětlení?

Parametry únikové cesty

I pro únikovou cestu máme parametry, které by pro správnou funkci měla splňovat. Nejmenší šířka nechráněné únikové cesty je 550 mm a u chráněné únikové cesty je to 825 mm. Na únikové cestě by se neměly nacházet předměty, které by mohly ovlivnit případnou evakuaci osob. Toto pravidlo se pak zvlášť týká hořlavých předmětů.

Evakuační výtah

Evakuační výtah  slouží především k evakuaci osob s omezenou nebo žádnou schopností pohybu a osob z výškových objektů. Jeho funkce musí být zajištěná dodávkou elektrické energie ze dvou na sobě nezávislých zdrojů.