Jak na bezpečnou práci s břemeny?

břemena bozp

Práce s břemeny může být velmi riziková, jak tedy zabráníme možným nebezpečím? Existují zásady správné manipulace? Co je vůbec považujeme za břemena? Přinášíme vám přehled základních pravidel bezpečnosti práce s břemeny.

Zaměstnání, při kterých dochází k manipulaci s břemeny, je opravdu mnoho, i když se to na první pohled nemusí zdát. Nejen skladníci a stavaři, ale i pošťáci a dopravci se denně setkávají v práci s břemeny. Ne vždy jsou však dodržovaná pravidla, která zamezují ohrožení na zdraví a životě zaměstnance.

Co považujeme za břemena?

Břemenem může být téměř jakýkoliv předmět, který se nějak tahá, zvedá, strká, pokládá a přemisťuje. Lze za něj v jistých případech označit také zvíře či člověka, například jedná-li se o péči o nemocné.

Manipulaci s břemeny, jejich ukládání do regálů a skladování se také věnuje Příloha k nařízení vlády č. 101/2005 Sb. bod 10.

Stěžejním předpisem je nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Vliv na rizika úrazu

Na možné způsobení úrazu má vliv hmotnost a tvar břemene, dále také to, zda se břemeno zvedá, tahá nebo přenáší, a mimo jiné také fyzický a zdravotní stav zaměstnance. Vždy je nutné přizpůsobit způsob manipulace vlastnostem daného břemene, popřípadě je potřeba zajistit odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky (například pracovní rukavice).

Hygienické limity pro ruční manipulaci s břemeny

Přípustný hygienický limit pro muže při občasném zvedání a přenášení je 50 kg, při častém zvedání a přenášení se tento údaj snižuje na 30 kg.

Pro ženy je přípustný hygienický limit stanoven při občasném zvedání a přenášení na 20 kg a při častém zvedání a přenášení 15 kg.