Psychická zátěž je novým rizikem na pracovišti. Jak jí čelit?

psychická zátěž

V práci bychom měli dbát nejen na fyzické, ale také na psychické zdraví. Psychická zátěž v pracovním prostředí patří mezi sledované a hodnocené faktory pracovních podmínek. Mezi základní kritéria, podle nichž hodnotíme práci z hlediska psychické zátěže patří: časový nátlak a intenzita práce, pracovní tempo, monotonie, riziko ohrožení vlastního zdraví nebo zdraví jiných osob, noční práce, odpovědnost hmotná a organizační nebo také šikana a jiné problémy ve vztazích na pracovišti.

Měření je obtížné

Posouzení jednotlivých kritérií poté hraje roli při kategorizaci prací z hlediska faktoru psychická zátěž, obsahuje je také pltná legislativa. Bohužel přesně psychickou zátěž změřit nelze. Na každého jedince jednotlivé faktory působí různou měrou.

I přes to není dobré psychiku přehlížet. Právě stres na pracovišti může zvýšit počet pracovních úrazů a nehod až pětkrát a je jedním z důvodů až 30 % nemocí a pětiny odchodů ze zaměstnání.

Přečtěte si také: Vyhodnocování rizik na pracovišti.

Nároční zákazníci, pacienti, ale i žáci

Průzkum  Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) potvrdil, že psychosociální problémy a potažmo negativní stres považuje za největší riziko téměř 58 % dotázaných osob. Respondenti nejčastěji zdůrazňovali pracovní rizika, která se týkají nutnosti jednat s náročnými zákazníky, pacienty a žáky. Čtyři procenta zaměstnanců dokonce uvedla, že se stali obětí fyzického násilí.

Syndrom vyhoření

S psychickou zátěží souvisí například i takzvaný syndrom vyhoření, který se projevuje emočním vyčerpáním, celkovým pocitem opotřebovanosti a chronickou únavou. Týká se zejména takzvaných pečujících zaměstnání ve zdravotnictví či sociálních službách.

V rámci BOZP tedy vznikají nová rizika, mezi které patří pracovní stres, násilí a obtěžování na pracovišti či nerovnováha vznikající při kombinování povinností v práci a v rodině. I s takovými riziky by se mělo začít počítat a případně je začít řešit i v rámci jejich prevence.

Mohlo by vás zajímat: Nemoci z povolání: o co jde a kdo má nárok na odškodné.