Hasicí přístroje: druhy

hasicí přístroje

Už ve škole jsme se všichni učili, že existují různé druhy hasicích přístrojů pro různé použití. Hasicí přístroje jsou nedílnou součástí PO, proto byste měli přesně vědět, jaké, kolik a kde byste jich na pracovišti měli mít.

Použití hasicích přístrojů záleží na druhu ohně a zejména na materiálech, látkách a plynech, které se mohou v okolí požáru vyskytovat.

Přečtěte si také: Požárně bezpečnostní zařízení a jeho funkce

Nejčastější druhy:

Seznámíme vás s druhy hasicích přístrojů, na které můžete narazit nejčastěji a tvoří základ požární ochrany.

Vodní hasicí přístroje

Jak už název napovídá, je v tomto případě hasební látkou voda. Tento hasicí přístroj má nižší účinnost než jiné druhy a jeho použití je vhodné pouze pro požáry třídy A – tedy proti požárům, kde se vyskytují pouze pevné látky. Neměli byste s nimi hasit tekutiny, chemikálie, plyny a další.

Práškové hasicí přístroje

Hasební látkou je v tomto případě prášek hnaný plynem, ten působí jako tepelný výbuch, který ochlazuje plameny.

Tento hasicí přístroj je vhodný pro požáry třídy A, B i C – tzn. může být použit tam, kde se vyskytují pevné, kapalné i plynné látky. Rozhodně s ním ale nehaste hořlavé alkalické kovy, elektrické přístroje či kuchyňské spotřebiče.

Pěnové hasicí přístroje

Jedná se o hasicí přístroj, který je založen na vodní bázi a obsahuje pěnidlo, které při setkání se vzduchem vytváří pěnu a rychle pohlcuje plameny. Velkou výhodou je jeho krycí účinek a to, že izoluje hořící látky od přísunu kyslíku, takže plamen vlastně dusí. Můžete jej použít při požárech třídy A a B, nehaste s ním ale plyny či elektroniku.

Mohlo by vás také zajímat: Požární dveře a nejčastější chyby v jejich používání.

Sněhové hasicí přístroje

Sněhový hasicí přístroj obsahuje oxid uhličitý a má také jinou stříkací hadici. Tyto přístroje se používají pro požáry třídy B a elektrické požáry. Naopak se nehodí při výskytu pevných látek, jako je dřevo, textil či uhlí.

 

Bezpečnost práce v administrativě
Podle čeho (ne)vybírat vhodného dodavatele BOZP agendy?
Zákaz kouření spojený s problematikou požární ochrany