Kdo musí mít zdravotní průkaz a k čemu vlastně je?

zdravotní průkaz

Jistě jste se už s pojmem zdravotní průkaz setkali a možná ho již po vás některý ze zaměstnavatelů požadoval. V dnešním článku si vyjasníme pojmy i dojmy. Tedy co to zdravotní průkaz je, k čemu slouží a kdo by ho měl vlastnit.

O co vlastně jde

Jedná se o osobní lékařský dokument, který opravňuje daného jedince k výkonu některých pracovních pozic a výkonů, které spadají do činností epidemiologicky závažných. Vydává ho lékař, buď praktický, nebo smluvní, a to jak na dobu určitou, tak i neurčitou. Někdy je pojem „zdravotní“ mylně zaměňován za „potravinářský“, ovšem tento průkaz lze použít i pro jiné obory, nejen pro potravinářství.

Přečtěte si také: Astma jako nemoc z povolání není radno podceňovat.

Kdo musí zdravotní průkaz mít?

Tento lékařský dokument je nutný pro všechny fyzické osoby, které vykonávají některou z těchto pracovních (a epidemiologicky závažných) činností, podle § 19 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví:

  • stravovací služby,
  • výroba a zpracování potravin,
  • uvádění potravin na trh,
  • výroba kosmetických přípravků,
  • provozování úpraven vod a vodovodů,
  • provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetických, masérských, regeneračních nebo rekondičních služeb,
  • provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže (např. tetovací salón).

Co dalšího o zdravotním průkazu vědět?                           

Průkaz je vydáván lékařem, který také za něj vybírá poplatek (200-500 Kč). Průkaz musíte mít již fyzicky u sebe a předat ho zaměstnavateli dříve, než vstoupíte na pracoviště.

Zdravotní průkaz může být i za určitých podmínek opět odebrán. To nastává v případě, že se během kontroly KHS daný zaměstnanec neprokáže znalostmi k ochraně veřejného zdraví. Daná osoba poté může zažádat o navrácení, bude ovšem podrobena zkoušce znalostí z dané vyhlášky.

Nejste si jisti všemi povinnostmi? Předejte to Extérii!

Mějte vše v pořádku během kontrol příslušných státních institucí a ušetřete až statisíce či miliony na pokutách! Obraťte se na společnost EXTÉRIA a nechte vedení BOZP a PO dokumentace na profesionálech! Nechte se zastoupit během kontrol ze strany státních kontrolních úřadů a šetřete své peníze za zbytečné pokuty! Kontaktujte Extérii dříve, než bude pozdě, na tel. čísle +420 720 023 709 a věnujte se pouze svému podnikání.