Kontroly bezpečnosti práce

kontroly bezpečnosti práce

Kontroly bezpečnosti práce (BOZP) se musí provádět pravidelně a pečlivě ve velkých i malých výrobních provozovnách. Při kontrolách se mnohdy odhalí hrubé nedostatky, které můžou vést ke smrtelnému zranění zaměstnance.

K častým nedostatkům patří špatné prostorové uspořádání pracoviště, přičemž hrozí nebezpečné úrazy zaměstnanců. Jedná se především o špatně fungující techniku, nezajištěné otvory nebo chybějící kryty strojů. Pokud se odhalí takovéto pochybení, může být výroba v takovéto provozovně pozastavena až do doby než dojde k odstranění veškerých závad.

Inspektoři provádí pouze kontroly pracovišť, sami nerozdávají pokuty, vytváří pouze audit pro Státní úřad inspekce práce. Až se to na první pohled nezdá, inspektoři jsou na pracovištích vítáni, odstraní se díky nim chyby a majiteli šetří nemalé peníze za úrazy zaměstnanců. Pokud firma neprodleně odstraní chyby, nehrozí jí postih ani sankce, v opačném případě může docházet až k milionovým sankcím.