Ochrana zdraví a bezpečnost při práci

ochrana zdraví

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se ve firmách ještě stále podceňuje. I když stále dochází k závažným i smrtelných úrazům, nebere se na bezpečnost a protipožární ochranu takový zřetel, jaký by měl. Každých pár minut někdo zemře při práci. U mužů a mladých lidí dochází ke zranění častěji než u žen a starších lidí, ti jsou podle průzkumu opatrnější.

Taková a další závažná fakta vycházejí z výzkumů, které má k dispozici EU-OSHA (Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci). Z tohoto vyplývá, že bezpečnost práce stále patří ke klíčovým pojmům, které je třeba s prací, zaměstnáváním a zaměstnanci spojovat.

Díky prevenci a dodržování předpisů bezpečnosti naštěstí každoročně také přibývá firem, které se můžou řadit mezi bezpečné podniky, jako ČEZ, Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín. Za podnik podporující zdraví lze označit takovou společnost, která pečuje o zdraví svých zaměstnanců nad rámec svých povinností i zákona.

Zaměstnavatel musí vytvářet vyhovující pracovní prostředí a měl by podporovat zdravý životní styl. Každý zaměstnavatel, vyjma orgánů státní správy, musí být ze zákona pojištěn proti odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.