Nebezpečí ve stavebnictví. Kde číhají největší rizika?

Nebezpečí ve stavebnictví

Zaměstnání ve stavebnictví patří k nejvíce fyzicky náročným a nebezpečným povoláním vůbec. Jaká rizika v tomto odboru hrozí a jak se jim účinně vyhnout?

Nejčastější příčinou úmrtí pracovníků ve stavebnictví bývá pád z výšky. Jako zaměstnavatel můžete riziko výrazně snížit bezpečnostním proškolením zaměstnanců a poskytnutím kvalitních postrojů, které necháte pravidelně kontrolovat. 

Skryté nebezpečí

Z dlouhodobějšího hlediska představují ohrožení zdraví zaměstnanců nástroje, které způsobují neustálou vibraci rukou. Jedná se například o sbíječky či dusadla. Silné vibrace mohou při dlouhodobém působení, kdy se přenášejí do rukou a celého těla, vést až k Raynaudovu syndromu, přezdívanému onemocnění z vibrací. Riziko se dá snížit zavedením dostatečně dlouhých přestávek, které se odvíjejí od kmitočtu a síly stroje. Zaměstnanec by měl být vybaven také ochrannými pomůckami, konkrétně například antivibračními rukavicemi. Ty totiž pomocí speciálních polštářků dokážou vibrace spolehlivě tlumit.

Sváření vyžaduje opatrnost

K úrazům často dochází také při práci s ohněm či elektronovým paprskem. Zaměstnanci by proto měli být velmi obezřetní při manipulaci s hořákem nebo svářečkou. Vždy musí být vybaveni svářečskou kuklou nebo speciálními brýlemi a svářečskými či žáruvzdornými rukavicemi. Samozřejmostí je také pracovní oděv z nehořlavého materiálu. Ideální jsou například svářecí kalhoty a svářecí blůza.

Bezpečnost práce

Dbejte na bezpečnost práce na vašem pracovišti. Při nesprávné manipulaci se totiž může každé nářadí stát nebezpečným nástrojem, a tudíž potenciálním rizikem. Je proto nutné dodržovat potřebná bezpečnostní školení a vždy používat kvalitní ochranné pomůcky i oděv, které by měly být pravidelně kontrolovány.