Přemýšleli jste o outsourcingu BOZP a PO agendy?

Není ostuda přiznat si, že na všechno sami nestačíme. Někdy je dokonce vysoce neefektivní, pokud se snažíme zvládnout všechno sami a nenecháme si pomoci od jiných.

Externí pomoc ve vlastním podnikání

Především v podnikání můžeme narazit na moment, kdy je daleko efektivnější určitou agendu, kterou nemůžeme nebo nechceme obstarávat, svěřit odborníkům. V tom případě hovoříme o tzv. outsourcingu. Outsourcing lze vysvětlit jako vyčlenění určité podpůrné činnosti podniku a následné svěření této činnosti externímu smluvnímu partnerovi.

Proč outsourcing využít?

Firmy využívají externí pomoci zpravidla kvůli odbornosti vybraného partnera v dané oblasti. Šetří při tom svůj čas a kolikrát i náklady. Tyto peníze a čas by firma musela například nejdříve investovat do naučení se dané problematiky, aby ji vůbec mohla začít vykonávat. Externí firma přitom již tyto znalosti a příslušnou odbornost již má a může vám s daným problémem začít ihned pomáhat. Klasickým příkladem je externí zajištění úklidu.

Věděli jste o možnosti outsourcovat i BOZP a PO agendu?

Když už firmy vědí o své povinnosti poctivě vézt BOZP a PO dokumentaci a vše okolo, často netuší o možnosti outsourcingu v této oblasti. Přitom právě tento obor je velice obšírný, vyplývá ze zákona a jeho dodržování kontrolují státní orgány. V České republice existuje jedinečný komplexní koncept firmy Extéria, který pomáhá podnikatelům a veřejným subjektům právě s tou problematikou a to se vším všudy. Vytváří svým klientům BOZP a PO dokumentaci na míru, zajišťují pravidelné roční prověrky, provádí školení a také zastupují své klienty během kontrol státních kontrolních úřadů.

Chtěli byste v rámci BOZ odlehčit? Zjistěte více!

Své peníze utrácejte za sebe nebo svou firmu, nikoliv za zbytečné pokuty! Nezapomínejte, že neznalost neomlouvá! Obraťte se na společnost EXTÉRIA při zpracování a vedení BOZP a PO dokumentace, stejně tak, jako při zástupu na akcích kontrolních úřadů. Kontaktujte Extérii dříve, než bude pozdě na tel. čísle +420 720 023 709 a vše ostatní už nechte na nás.