Novinky v BOZP za uplynulý rok

novinky v BOZP

Ani v roce 2022 se oblasti BOZP nevyhnuly změny v právních předpisech. Některé jsou větší a důležitější, některé zas zanedbatelné. Pojďme se společně podívat na hlavní novinky, které rok 2022 v oblasti bezpečnosti práce přinesl.

Zákon o vyhrazených technických zařízeních

Dne 1. července 2022 nabyla na účinnosti novela týkající se bezpečnosti vyhrazených technických zařízení. Důvodem byla především zastaralost původního zákona. Mezi vyhrazená technická zařízení patří tlaková, zdvihací, elektrická nebo plynová zařízení, která mohou představovat riziko ohrožení života.

Nový zákon upravuje požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení, ale také práva a povinnosti osob, které danou obsluhu, montáž, revize a další činnosti provádějí.

Přečtěte si také: Nový zákon o vyhrazených technických zařízeních

Snižování minimálních teplot

V souvislosti s energetickou krizí vyšlo nařízení vlády, které stanovuje nové minimální teploty na pracovištích. Teploty se i nadále měly odvíjet dle toho, zda se jedná o sedavou nebo manuální práci. Snížení teploty o jeden stupeň totiž může ušetřit 5 až 10 % energie!

Přečtěte si o tématu více: Nové minimální teploty na pracovištích

Novelizace vyhlášky o pracovnělékařských službách

Tato novelizace byla velmi diskutována po téměř celý loňský rok, účinnost této vyhlášky vstoupila v platnost již 1. ledna 2023. Vyhláška upravuje zejména terminologii, provádění dohledu na pracovišti a především vstupní lékařské prohlídky. Právě poslední bod vyvolal velké debaty u politiků i odborníků. Poslední novinkou této vyhlášky je úprava, podle které budou pravidelné lékařské prohlídky u první a druhé kategorie dobrovolné.

Více se dočtete na: Novelizace vyhlášky o pracovnělékařských službách