Pokud řešíte zvýšený počet pracovních úrazů, věnujte pozornost motivaci vašich zaměstnanců!

Jsou méně i více riziková zaměstnání, co se týče pravděpodobnosti vzniku pracovního úrazu. Bezpečnost práce, by ale neměl podceňovat nejen žádný zaměstnavatel (ten je vázán koneckonců zákonem), ale ani žádný zaměstnanec. Pokud se na vašem pracovišti stále zvyšuje množství úrazů, ať už lehčích nebo těch závažnějších, je to signál pro zvýšení pozornosti k motivaci zaměstnanců v rámci BOZP.

Preventivně zaveďte prevenci

Důležité je především uvědomění, že BOZP není žádné nutné zlo, nebo výmysl, který není nutné nijak řešit. Jedná se o zákonně danou povinnost, která plyne pro každého podnikatele. Proto by každý zaměstnavatel měl jít svým zaměstnancům příkladem a problematiku BOZP a PO aktivně řešit. Ať už samotným řádným vedením dokumentace, přes pravidelná školení až po pravidelné prověrky.

Kroky, kterými lze zaměstnance aktivně motivovat

  • Odměňujte zaměstnance za vzorné dodržování – Nikdo vaše zaměstnance nepozná lépe, než vy. Proto byste právě vy měli zhodnotit, co je případně potěší (či vystraší). Pokud jste již zaměstnance seznámili s BOZP problematikou a řádně jste je zaškolili (případně zajistili jejich proškolení), seznamte je případně jak s tím, jak jejich (ne)dodržování ovlivní jejich odměňování. Může se jednat o bonusy za dodržování, strhávání určitého podílu mzdy při nedodržování apod. Odměnou ale může být i například certifikát, poděkování od zaměstnavatele, dárkové poukazy apod. Odměňování může být měsíční (zda dodržuje nošení ochranných pomůcek apod.), ale i jednotlivých úkonů (absolvování školení…).
  • Nulová tolerance – Aby se nejednalo pouze o ojedinělý výkřik do tmy, ale o dlouhodobě udržitelnou hodnotu firmy, je nutné zavést nulovou toleranci. A to nejen u běžných zaměstnanců, ale i u středního a top managementu.
  • Seznamte zaměstnance s možnými dopady na jejich zdraví při nedodržování BOZP – Specificky k dané povaze podnikání a vybrané pracovní pozici, můžete přednést, jaké dopady může mít na jednotlivé zaměstnance nedodržování BOZP. Ať už z hlediska nepoužívání ochranných prostředků, nerespektování pracovních postupů, neznalosti poskytnutí první pomoci apod. Ideálně pokud použijete reálné příklady z praxe, aby si zaměstnanci mohli danou situaci co nejlépe představit.

Chtěli byste v rámci BOZ odlehčit? Zjistěte více!

Své peníze utrácejte za sebe nebo svou firmu, nikoliv za zbytečné pokuty! Nezapomínejte, že neznalost neomlouvá! Obraťte se na společnost EXTÉRIA při zpracování a vedení BOZP a PO dokumentace, stejně tak, jako při zástupu na akcích kontrolních úřadů. Kontaktujte Extérii dříve, než bude pozdě na tel. čísle +420 720 023 709 a vše ostatní už nechte na nás.