Teambuilding bezpečně: Ani tady nezapomeňte na BOZP!

teambuilding

Věděli jste, že se zaměstnavatel musí postarat o ochranu zdraví svých zaměstnanců i v průběhu teambuildingu? Pokud se nejedná pouze o společné ubytování, ale připraví pro vás také program s aktivitami, je za vaši bezpečnost zodpovědný. Jak na bezpečný teambuilding?

BOZP a PO

Bezpečnost práce a požární ochrana jsou zákonem dané povinnosti každé firmy a OSVČ. Pravidel pro bezpečné chování na pracovišti je mnoho. Nezapomínejte ovšem, že pokud v rámci práce zorganizujete společnou akci, na které by se měli zaměstnanci něco přiučit a seznámit se svými kolegy, musíte i během společného programu myslet na bezpečnost a požární ochranu.

Pracovní úraz?

Úraz, jenž se přihodí při činnosti, která je součástí tohoto programu, lze považovat za pracovní úraz. Mezi typické aktivity, které se zaměstnavatelé snaží zařadit na teambuilding, patří různé sportovní aktivity, u kterých je zvýšené riziko možného úrazu.

Přečtěte si také: Víte, jaké pracovní úrazy se řadí mezi ty nejčastější a co je jejich příčinou?

Pracovní akce nebo zaměstnanecké benefity?

Zásadní rozdíl je právě ve společném harmonogramu vaší akce. Jestliže se jedná o pouhý společný pobyt zaměstnanců či akce poskytované jako jakýsi „zaměstnanecký benefit“, nemusíte se ochrany bezpečnosti bát. Naopak pokud se jedná o akci pracovní, jejímž záměrem je utužení kolektivu a vzdělávání zaměstnanců, už byste měli při bezpečnosti a požární ochraně zbystřit. Podle Nejvyššího soudu teambuilding bývá chápán jako „intenzivní a záměrné (cílené) budování a rozvíjení pracovního potenciálu pracovních týmů“. V rámci toho zaměstnavatel většinou vymyslí společný program, který obsahuje přednášky, školení, ale i zábavu a s ní spojené aktivity.

V osobním volnu úrazu nezabráníte

Úraz, který sice vznikne na pracovní akci, ale v době „osobního volna“ zaměstnanců, kdy zaměstnavatel nekontroluje jejich činnost, nelze považovat za pracovní.

Zaměstnavatel by si každopádně měl dobře promyslet to, jak teambuilding sestaví, aby zabránil co největšímu množství potenciálních rizik.

Přečtěte si také:

Psychická zátěž je novým rizikem na pracovišti. Jak jí čelit?

Druhy školení zaměstnanců

I třídění odpadů je součástí bezpečnosti práce.