Pracovnělékařské prohlídky: vstupní je jen začátek, provádět se musí i ty pravidelné!

Dost se o nich mluví, ne všichni je podstupují a už jen velmi malá část je využívá pravidelně jednou za několik let. Lékařské prohlídky v zaměstnání jsou důležitou složkou BOZP a rozhodně by neměly být zanedbávány.

Vstupní lékařské prohlídky

Pokud se hlásí nový uchazeč na danou pracovní pozici, je nutné, aby před samotným nástupem měl vyhotovený lékařský posudek. Dle něj je buď schopen (nebo naopak neschopen) danou pracovní pozici vykonávat.

Aby mohla firma vystavit vzor pro lékařský posudek, musí daný pracovník absolvovat vstupní lékařskou prohlídku a dané pracovní místo musí zaměstnavatel zařadit, dle jednotlivých pracovník rizik, do příslušné rizikové kategorie. Se zařazením se může obrátit na odborného profesionála, který dané pracoviště projde, vyhodnotí rizika a návrh o zařazení do dané kategorie zašle na KHS.

Pracovníci na dohodu, případně dobrovolníci

Pro ty povinnost vstupní prohlídky neplatí ve smyslu povinnosti ze zákona, ale zaměstnavatel ji může požadovat. A to zejména v případě, že má pochybnosti o způsobilosti, nebo chce mít o kompetentnosti jistotu.

Co se týká dobrovolníků, zde je to především o povaze daného pracovního místa a jeho podmínek. Podle Zákona č. 198/2002 Sb. by mělo být, mezi danou organizací a dobrovolníkem, potvrzení o zdravotním stavu, ne starší než 3 měsíce.

Pravidelné prohlídky

Zapomínat by se ale nemělo ani na periodickou zdravotní prohlídku, která se týká všech zaměstnanců, ovšem periody a lhůty se liší podle jednotlivých pracovních kategorií.

Termíny periodické prohlídky dle kategorie práce

1. kategorie

1 x za 6 let u zaměstnance do 49 let věku
1 x za 4 roky u zaměstnance, který dovršil 50 let věku

2. kategorie

1 x za 4 roky u zaměstnance do 49 let věku
1 x za 2 roky u zaměstnance, který dovršil 50 let věku

3. kategorie

1 x za 2 roky bez ohledu na věk zaměstnance

4. kategorie

1 x ročně bez ohledu na věk zaměstnance

 

Buďte připraveni a mějte celou agendu BOZP v pořádku!

Se zajištěním bezpečnosti práce na pracovišti a vše, co k ní patří, vám pomůže společnost EXTÉRIA, která poskytuje služby v oblasti BOZP a PO už přes 10 let. Neváhejte proto a kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář a my se vám obratem ozveme.

Bezpečnosti práce neuniknou ani únikovky