Stoupl počet smrtelných pracovních úrazů

Pracovní úrazy

V roce 2020 stoupl oproti předešlému roku počet smrtelných pracovních úrazů o 11 případů. Celkový počet se tak zastavil na čísle 105. Na nárůstu počtu se nejvíce podílelo odvětví stavebnictví, které zaznamenalo téměř dvojnásobek počtu případů.

Největší podíl na smrtelných pracovních úrazech měly v roce 2020 dopravní nehody na silnicích. Dohromady došlo k 33 nehodám, při kterých utrpělo smrtelná zranění 37 zaměstnanců. Pozemní vozidla a ostatní dopravní prostředky se jako zdroje pracovních úrazů podílely na jejich vzniku s pracovní neschopností nad tři dny 3,3 procenty, na závažných úrazech 14,8 procenty a na smrtelných pracovních úrazech dokonce 40 procenty. Ze statistiky tedy vyplývá, že čím byly pracovní úraz vážnější, tím se na tom častěji podílely dopravní nehody.

Pád osob

Dalším, velmi častým druhem zranění s následkem smrti, byly pády osob (z výšky, ze schodů, do hloubky apod.) a pády na osobu (pád břemene, předmětu, zeminy, stroje apod.) Tyto pracovní úrazy se na celkovém počtu smrtelných pracovních úrazů podílely 21 procenty, šlo tedy o 22 případů.

Vysoký počet smrtelných pracovních úrazů ve zpracovatelském průmyslu je způsobený především vysokou zaměstnaností v tomto odvětví. Ovšem četnost případů (0,13) je nižší než průměrná hodnota za Českou republiku (0,22). Avšak dopravní nehody ve zpracovatelském průmyslu se na statistice podílely pouze třemi smrtelnými pracovními úrazy.

Nejčastější příčinou smrtelných pracovních úrazů bylo používání nebezpečných postupů a způsobů práce zaměstnancem, jednání bez oprávnění, proti zákazu a prodlévání v nebezpečném prostoru, a to celkem v 38 případech. V roce 2020 byly zaznamenány tři události, při kterých zemřelo celkem sedm zaměstnanců.