Ukliďte si na pracovišti

úklid

Úklid není důležitý jen z estetického a hygienického hlediska, ale vytváří také prevenci proti možným úrazům. Technici z EXTÉRIE se velmi často setkávají s tím, že je na pracovišti nepořádek, který narušuje oblast BOZP i PO.

Vznik nových rizik

V neuklizeném prostoru dochází ke vzniku nových rizik. Při nakupení věcí může dojít ke spadnutí, nárazu nebo zakopnutí zaměstnance. Při neudržování čistých podlah dochází k riziku uklouznutí a upadnutí. Často dochází také k pořezání či propíchnutí kůže ostrými neuklizenými předměty.

Porušení bezpečnosti

Dalším problémem je situace, kdy nahromaděné a neuklizené věci nějakým způsobem narušují zásady BOZP. Například když dojde k zatarasení nouzových východů a únikových cest, zastavění přívodů energií nebo když nepořádek vytváří riziko vzniku požáru.

Jak zamezit nepořádku na pracovišti?

Základem čistého prostředí v práci je úklidový plán. Jeho cílem je, aby bylo pracoviště víceméně stále uklizené. Zahrnuje tedy pravidla a logistiku toho, jak by měli zaměstnanci nakládat s materiálem, neskladovat věci v prostorech, které k tomu nejsou určené a podobně. Uklízení ideálně probíhá již během směny, dochází k pravidelnému vyhazování odpadů a jiných nepoužitých materiálů a s čistícími prostředky a nástroji se nakládá tak, jak by mělo. Součástí úklidového plánu je také školení zaměstnanců, kteří se zde seznamují s tím, jak právě bezpečně pracovat s různými produkty, jak chránit své kolegy a podobně.

Nezapomínejte na úklid a mějte u případné inspekce vše v pořádku!  Obraťte se na společnost EXTÉRIA, která vám s tím pomůže. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 a vše ostatní už nechte na nás.