Umíte správně větrat?

Jak správně větrat?

Doba zdražování energií velmi láká k co největšímu zadržování tepla uvnitř místností a zamezení jakémukoliv proudění vzduchu z venku. Ovšem především v zimním období nezapomínejte správné větrání. Pokud v místnosti nevětráte, může dojít k rosení oken či vzniku plísní. Právě v kancelářích nebo na dalších pracovištích, kde se vyskytuje větší počet zaměstnanců, se při špatném větrání zvyšuje vlhkost. Ta vede ke vzniku plísní a nebo sama o sobě způsobuje řadu chronických onemocnění. Naučte se s námi správně větrat!

Legislativa

„Na pracovišti musí být k ochraně zdraví zaměstnance zajištěna dostatečná výměna vzduchu přirozeným, nuceným nebo kombinovaným větráním.“

Vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

  • Pobytové místnosti musí mít zajištěno dostatečné přirozené nebo nucené větrání a musí být dostatečně vytápěny s možností regulace vnitřní teploty.
  • Pro větrání pobytových místností musí být zajištěno v době pobytu osob minimální množství vyměňovaného venkovního vzduchu 25 m3/h na osobu, nebo minimální intenzita větrání 0,5 l/h.
  • Jako ukazatel kvality vnitřního prostředí slouží oxid uhličitý CO2, jehož koncentrace ve vnitřním vzduchu nesmí překročit hodnotu 1 500 ppm.

Co znamená správně větrat?

Větrání by mělo být krátké, ale intenzivní a časté. Čím je venku chladněji, tím kratší dobu by se mělo větrání provádět. Na jaře a na podzim byste měli nechat okna otevřená mezi 10 až 20 minutami, v zimě byste neměli přesáhnout 6 minut. Důležitá je také četnost větrání, ideálně byste měli pořádně provětrat 3krát či 4krát. Při tomto rychlém a častějším větrání se vzduch v místnosti stihne vyměnit a ochladit, ale zároveň stěny a podlahy zůstanou teplé, takže dojde jen k minimální teplotním ztrátám.

Počet větrání by se měl také přizpůsobit vykonávané aktivitě na pracovišti. Minimální množství venkovního vzduchu se určuje dle tříd prací – při fyzicky náročnějších pracích by se mělo větrat častěji.

Čerstvý vzduch má vliv také na naši soustředěnost při práci. Pokud se v místnosti nevyměňuje vzduch, dostaví se únava, ztráta soustředění, bolest hlavy a také se mohou zhoršit zdravotní problémy. Rychleji se také šíří nachlazení a chřipky, nedostatek čerstvého vzduchu také vede ke vzniku alergií.

Na mikroventilaci zapomeňte

Většina oken v dnešní době nabízí možnost mikroventilace, která dovnitř propouští jen malé množství vzduchu a nezajistí tak jeho dostatečnou výměnu ani únik vlhkosti. Právě proto se nedoporučuje používat mikroventilaci v zimě, protože se při delší době jejího užití může prochladit stěna, ale zároveň se místnost pořádně nevyvětrá. Uniká vám tedy zbytečně teplo, ale zároveň nemáte pocit čerstvého vzduchu.

Havarijní větrání

Na pracovištích, na kterých může během mimořádné události dojít k úniku těkavé chemické látky v takovém množství, které by mohlo vést k poškození zdraví, musí být zřízeno havarijní větrání.

Spouštění havarijního větrání musí být dostupné před vstupem na pracoviště. Musí být také podtlakové tak, aby při jeho chodu nemohla těkavá látka pronikat do jiných pracovišť.