Úrazy očí část II.

Poranění očí a jak jim zabránit

Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů, přes to si většina lidí myslí, že ho stačí ochránit brýlemi. Jaké jsou druhy úrazů očí a jak se jim můžeme vyhnout? V první části článků jsme se zaměřili na mechanické a chemické poranění oka. Dnes si povíme něco o chemickém poranění očí nebo o poranění zářením.

 

Chemická poranění očí

Poranění způsobené chemickými látkami označujeme jako poleptání a otravy. Poleptání rozlišujeme dvojí. Prvním je poleptání kyselinami, to je paradoxně ta lepší varianta, protože při vniku kyseliny do oka dochází ke vzniku nekrózy tkání – jakési sraženiny. Sraženina poté brání dalšímu průtoku kyseliny hlouběji do oka. Oproti tomu poleptání zásaditou látkou už jen závažnější. V tomto případě se netvoří sraženina, ale naopak dochází ke zkapalnění. Tím pádem se také látka dostane mnohem hlouběji do oka a může způsobit horší vážná poranění oka.

Otrava je způsobená tím, že přes oko dojde ke vstřebání chemické látky do organismu. Oko může a nemusí být poškozeno, přes to je třeba myslet na jeho ochranu.

 

Poranění oka zářením

Některé činnosti jsou přímo spojeny s užíváním různých zdrojů záření. Právě záření může v některých případech poškodit oči.

Ultrafialové záření vzniká u svařování, jako zdroj se dnes ale využívá i v jiných odvětvích. Poškození způsobené ultrafialovým zářením se projevuje až po několika hodinách (většinou až po 8 hodinách). Mezi jeho příznaky patří bolest, otok víček, zarudnutí a ve výjimečných případech vznik puchýřků. Většina poranění se sama zahojí během 24 hodin, můžete tomu pomoci například podáním zklidňujících přípravků.

Některá laserová záření nemají vliv na lidské oko, některá ho naopak okamžitě poškodí. Proto si vždy nejdříve ověřte všechny informace o laseru, se kterým budete pracovat, a vybavte se adekvátními pracovními ochrannými prostředky.

Sluneční záření může oko poškodit například při dlouhém pobytu na slunci bez ochrany očí nebo při pohledu přímo do slunce. Podráždění očí většinou po čase samo odezní.

Ochrana očí

Kromě ochrany, kterou jsme již zmínili v předchozím článku, můžete použít také svářecí kuklu. Ta je zvláštním ochranným prostředkem, určená je zvlášť pro ochranu před zářením ze svařování. Ochranný filtr je buď klasický nebo se spínavým světelným prostupem.