V práci se každý den zraní až 90 zaměstnanců. Vina je často na straně zaměstnavatele

Pracovní úraz

Pracovní prostředí se často stává rizikovým místem. Obzvlášť pak pro zaměstnance, kteří pracují v nebezpečných pracovních podmínkách. Jedná se například o práci ve výškách, v chladném prostředí nebo třeba v zaměstnání, v němž přichází pracovník do kontaktu s chemickými či jinak nebezpečnými látkami. Statistiky ukazují, že průměrně se v práci zraní kolem 90 zaměstnanců denně. Každý třetí den pak dojde ke smrtelnému úrazu.

Nejčastějším pracovním úrazem jsou dopravní nehody

Z čísel Státního úřadu inspekce práce vyplývá, že k nejrizikovějším profesím patří povolání řidiče. Následují pracovní pozice, ve kterých často dochází k pádům z výšek. Rizika představují také zaměstnání, kde je pracovník v kontaktu se stroji a těžkou technikou, případně manipuluje s břemeny.

Podle odborníka na bezpečnost práce je to právě zaměstnavatel, který bezpečnost na pracovišti často zanedbává a podceňuje tak hrozící rizika. V ostatních případech bývá příčinou pracovních úrazů nedodržování nebo porušování bezpečnostních předpisů, používání nebezpečných postupů nebo způsobů práce a jednání bez oprávnění proti zákazu. Častou příčinou bývá také profesní slepota, kdy má zaměstnanec k práci rutinní přístup a existující rizika už zkrátka přehlíží.

Nejvíce pracovních úrazů je v pondělí

Statistiky jasně ukazují, že nejrizikovější den připadá na pondělí, kdy mezi 10. a 11. hodinou dopoledne dochází k pracovním úrazům nejčastěji. Mezi zraněnými jsou pak nejčastěji zaměstnanci ve věkové kategorii od 41 do 45 let.