Zvýšený hluk na pracovišti: jak se měří a jak ho snížit?

Vystavování se hluku v dlouhodobém měřítku může mít negativní důsledky na vaše zdraví. Tyto zdravotní komplikace mohou začít bzučením či šuměním v uších, ale pokračovat i poruchami spánku. V horších případech si můžete přivodit částečnou, v nejhorším případě i úplnou, ztrátu sluchu. Ale nejen to! Negativní vliv má přílišný dlouhodobý hluk i na kardiovaskulární systém, trávicí ústrojí a celkový imunitní systém člověka.

Hluk na pracovišti

Zaměstnavatel je na pracovišti povinen zavézt opatření na ochranu zaměstnanců před všemi možnými riziky, která jsou se zvýšeným hlukem na pracovišti spojená. Přizpůsobit by se měl i všem vědeckým a technickým pokrokům a poznatkům.

Hluk na pracovišti by se také měl měřit a vyhodnocovat, aby bylo možné provézt bezpečnostní opatření. Zvuk se měří pomocí tzv. expozic a provádí jej autorizovaná laboratoř, nejčastěji tedy Krajská hygienická stanice. Ta provádí tato měření za specifikovaných podmínek, aby měření bylo průkazné.

Hlučná povolání

Mezi profese s nejhlučnějším pracovním prostředím se řadí zejména dělnické profese, jako je práce na stavbě, v zemědělství, v továrnách, při práci se stroji apod. S extrémními zvukovými podmínkami se setkávají také zvukaři, hudebníci a ostatní pracovníci hudební produkce, ale i pracovníci s extrémně hlučnými zařízeními (brusky, motorové pily apod.).

Jak hluk na pracovišti snížit?

Pro snížení hluku v pracovním prostředí je nutné zhodnotit dané pracovní podmínky a na jejich základě vyhotovit kroky na míru danému pracovnímu prostoru. Obecně je ale důležité začít u zdroje a snažit se minimalizovat dopady zdroje zvuku. U strojů a dalších zařízení může být řešením instalace tlumičů. Dále je možnost instalovat protihlukové bariéry a další zvukově izolační prvky, osobní ochranné pomůcky (protihluková sluchátka), v krajním řešení se také nabízí změna technologických a pracovních postupů či reorganizace pracoviště.

Přečtěte si i další články:

Nejčastější zdravotní komplikace, na které je dobré se připravit i v práci

Přemýšleli jste o outsourcingu BOZP a PO agendy?

Pokud řešíte zvýšený počet pracovních úrazů, věnujte pozornost motivaci vašich zaměstnanců!