Státní úřad inspekce práce a zvyšující se pokuty.

inspekce

Státní úřad inspekce práce má za úkol kontrolovat, zda jsou dodržovány povinnosti plynoucí z pracovněprávních předpisů. Do jeho pole působnosti tedy spadá i kontrola BOZP. Blíží se konec roku a my netrpělivě čekáme na jeho zhodnocení v rámci kontrolní činnosti. Pojďme se podívat, jak to bylo v minulém roce, a jak se v čase vyvíjí hodnota pokut.

Kontroly zaměřené na BOZP

V minulém roce provedl úřad celkem 14 443 kontrol. Z toho 5 234 bylo zaměřených na dodržování bezpečnosti práce na pracovištích. Oblastní inspektoráty práce provedly 572 kontrol příčin a okolností pracovních úrazů.

Přečtěte si také: Podle čeho (ne)vybírat vhodného dodavatele BOZP agendy?

Inspekce se zaměřuje na menší a střední firmy

Dle statistik většina podnětů ke kontrole (5 318) poukazovala na případné porušování právních předpisů u zaměstnavatelů s méně než 10 zaměstnanců. Případně se jednalo o zaměstnavatele s 10-49 zaměstnanci.

Pokuty se každým rokem zvyšují

Zatímco provedených kontrol bylo v roce 2021 méně než před covidem, pokuty stále narůstají. Celkem bylo u zaměstnavatelů na kontrolách zjištěno 23 392 porušení a 12 111 z nich bylo v oblasti bezpečnosti práce a vyhrazených technických zařízení. Průměrná výše pokuty činila roku 2019 okolo 74 tisíc korun, v roce 2021 se průměrná částka zvedla na 100 tisíc! Lze navíc předpokládat další růst, neboť zásady a pravidla se v oblasti BOZP neustále zpřísňují.

Nejčastěji se zaměstnavatelé dopouštěli porušení právních předpisů v oblasti vyhledávání a řízení rizik spojených s možným ohrožením života a zdraví zaměstnanců.

Bezpečnost práce v dopravě, přepravě a logistice
Bezpečnostní značení a značky. Víte, kde je máte mít a jak mají vypadat?
Psychická zátěž je novým rizikem na pracovišti. Jak jí čelit?
Druhy školení zaměstnanců